Loon DGA te laag vastgesteld

Hof Den Haag heeft op 15 oktober 2019 uitspraak gedaan in hoeverre het loon van een DGA te laag is vastgesteld.

Belanghebbende is een bv die 50% van de aandelen in een werk-bv bezit en bestuurder is van deze bv. Belanghebbende stelt haar DGA ter beschikking aan de werk-bv en ontvangt hiervoor een managementvergoeding van € 54.000. Belanghebbende betaalt haar DGA over 2014 een loon van € 25.369 en over 2015

€ 25.223.

 

De inspecteur stelt het gebruikelijk loon voor 2014 en 2015 vast op het in artikel 12a Wet LB genoemde bedrag van € 44.000. Volgens belanghebbende zijn de aard van de (bestuurders)werkzaamheden van haar DGA in de betreffende jaren echter vergelijkbaar met die van een managementassistent.

 

Hof Den Haag is het niet eens met belanghebbende. Volgens het hof zijn de werkzaamheden van de DGA daarvoor te veel omvattend en draagt hij een grotere verantwoordelijkheid voor de onderneming dan een managementassistent. De DGA voert onder andere mede de directie.

Overigens oordeelt het hof dat de afroommethode hier niet kan worden toegepast. Dit komt mede doordat de DGA van de bv, die de overige 50% in de werk-bv bezit, ook een aanzienlijke bijdrage levert aan de activiteiten van de werk-bv.

Het hof oordeelt dat de inspecteur het gebruikelijk loon van de DGA terecht op een bedrag van € 44.000 heeft gesteld.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Maandag 28 oktober 2019