Loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid naar 1 jaar?

De VVD wil dat werkgevers zieke werknemers maar een jaar moeten doorbetalen in plaats van de huidige twee jaar. Het voorstel werd ingediend tijdens de begroting van Minister Asscher van Sociale Zaken. In Nederland ligt de loondoorbetaling tijdens ziekte op twee jaar, terwijl het Europees gemiddelde zes weken bedraagt. Volgens VVD-Kamerlid Anouschka Schut betalen werkgevers jaarlijks 25 miljard euro aan zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Daarmee is de arbeid in Nederland gemiddeld duurder dan in andere landen. Ook wees genoemd Kamerlid erop dat werkgevers ook al loon moeten doorbetalen als een werknemer buiten zijn schuld om en buiten het werk arbeidsongeschikt wordt. In andere landen is er vaak geen loondoorbetalingsverplichting als de ziekte of arbeidsongeschikheid niet werk gerelateerd is en binnen het werk ontstaat.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015