Loondoorbetalingperiode WAO nu gelijk aan WIA

De Verzamelwet Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2015 bevat een belangrijke aanpassing ten aanzien van de wachttijd voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De verkorte wachttijd van vier weken geldt per 1 januari 2015 niet meer voor WAO’ers met een dienstverband. Tot 1 januari dit jaar konden de WAO-rechten van een werknemer nog herleven of worden opgehoogd als de werknemer ziek werd vanuit dezelfde oorzaak als waarvoor hij destijds recht op WAO kreeg. De herleving of ophoging van de WAO kon dan binnen vier weken plaatsvinden. Nu hebben werkgevers ook voor WAO’ers de 104 weken loondoorbetalingplicht. Werkgevers moeten eerst zelf de wachttijd overbruggen en kunnen niet langer de ophoging van de WAO-uitkering in mindering brengen op het door te betalen loon. De verkorte wachttijd van vier weken geldt alleen nog voor WAO’ers die geen werkgever hebben en ook geen recht hebben op het Ziektewetvangnet.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015