Loondoorbetalingsplicht in derde ziekte jaar

Bij een WIA aanvraag kan het UWV tot de conclusie komen dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. Het UWV kan bepalen dat de werkgever na 2 jaar loondoorbetaling nog over een derde jaar loon moet doorbetalen. De rechter is van oordeel dat de werkgever in het derde ziekte jaar 70% van het max. dagloon moet doorbetalen als niets is bepaald over een loonaanvulling gedurende het derde ziektejaar. De werkgever is geen loon verschuldigd over de opzegtermijn omdat op dat moment geen loondoorbetalingsverplichting meer bestond. De werkgever verrekent de inkomsten van de werknemer in het derde ziektejaar. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting is gemaximeerd tot 70% van het max. dagloon mag 100% van de inkomsten verrekend worden.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015