Maatregelen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hieruit is
gebleken dat verzekeraars niet structureel onzorgvuldig handelen bij het vaststellen en uitbetalen van de arbeidsongeschiktheidsclaims. Desondanks zijn er verbeterpunten. Het ministerie van Financiën bereidt een pakket maatregelen voor om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Het gaat om de volgende maatregelen:
-  regels binnen het productontwikkelingsproces op basis waarvan verzekeraars moeten toetsen of hun producten    
   deugdelijk zijn;
-   provisieverbod;
-   hogere vakbekwaamheidseisen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015