Maatregelen tegen oneigenlijk gebruik premiekorting voor oudere werknemers

De premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden is er op gericht de kansen op het vinden van een baan voor uitkeringsgerechtigde ouderen te laten toenemen, door het voor werkgevers financieel aantrekkelijker te maken deze groep in dienst te nemen. Bij de Belastingdienst zijn signalen bekend dat werkgevers samen met werknemers besluiten om door middel van een beëindigingovereenkomst een oudere werknemer uit dienst te laten treden om vervolgens dezelfde werknemer (na een heel korte periode in de Werkloosheidswet (WW) van soms een dag) weer in dienst nemen om zo een premiekorting te ontvangen. In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) geeft staatssecretaris Klijnsma aan dit oneigenlijk gebruik via een wetswijziging zo spoedig mogelijk aan te passen en de werkgevers hierop aan te spreken. 
 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015