Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel

Ons pensioenstelsel wordt van alle kanten bekeken om zodoende de houdbaarheid op korte en lange termijn garanderen.

Aandachtspunten zijn o.a. de verplichtstelling en doorsneepremie, de pensioenpositie van zelfstandigen en de mate van collectiviteit en solidariteit ten opzichte van individuele keuzevrijheid.

Bij de SER is inmiddels een aanvraag ingediend, deze moet eind 2014 gereed zijn.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015