Marketingvergoedingen vallen onder provisieverbod.

De Autoriteit Financiële Markten AFM heeft aangegeven dat het betalen van vergoedingen aan beleggingsondernemingen of financiële dienstverleners door aanbieders van financiële – en beleggingsproducten voor marketingactiviteiten onder het provisieverbod zijn te rangschikken. Dergelijke betalingen werken een economische afhankelijkheid .in de hand, die ertoe kan leiden dat de adviseur/bemiddelaar of de beleggingsonderneming beïnvloed wordt in zijn assortimentskeuze. Het provisieverbod voor financiële dienstverleners is sinds 1 januari 2013 van kracht. Het is onder dit provisieverbod niet toegestaan om provisies te ontvangen of te betalen voor het adviseren over - of bemiddelen in impactvolle producten. Een marketingvergoeding die betrekking heeft op advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van de adviseur is daarom niet toegestaan, ongeacht de benaming die partijen aan de betaling geven. Bijvoorbeeld als een aanbieder een adviseur betaalt voor een productbanner, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, op de website van de adviseur, en de adviseur bemiddelt in dit product van de aanbieder, dan is er sprake van een verboden marketingvergoeding.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015