Marktrentebesluit

Op 5 december 2012 Is het jaarlijkse Marktrentebesluit gepubliceerd (nr. BLKB2012-1865M). Hierin heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat bij de waardering van pensioen- en soortgelijke verplichtingen wordt uitgegaan van een uit de oorspronkelijke tariefrente afgeleide, aangepaste marktrente op de balansdatum. Deze aangepaste marktrente wordt gevonden door de marktrente ingevolge dit besluit te corrigeren met het verschil tussen de overeengekomen tariefrente en het U-rendement ingevolge dit besluit van de maand waarin de overeenkomst is aangegaan. Hiermee volgt de aangepaste marktrente per balansdatum de fluctuaties van de marktrente ingevolge dit besluit. Hierbij geldt uiteraard als minimum een rente van 4%. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015