Maximale duur WW in 2016 naar 24 maanden

Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering stapje voor stapje, met 1 maand per kwartaal, teruggebracht. Vanaf 2019 wordt de WW dan gedurende maximaal 2 jaar uitgekeerd.  De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken, zodat de duur van de uitkering gelijk blijven aan de huidige duur van maximaal 38 maanden. Het kabinet gaat het parlement steun vragen voor de afspraken in het sociaal akkoord. De voorstellen zullen daarna, in overleg met sociale partners en parlement, verder worden uitgewerkt in wetgeving.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015