Maximale ontslagvergoeding publieke bestuurders: één jaarsalaris

Bestuurders in de publieke sector en semi publieke sector (ziekenhuizen, woningbouwcorporaties) mogen bij een gedwongen ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Dat is het advies van de Commissie Dijkstal aan het kabinet. Het meerdere moet worden terugbetaald. De regeling is van toepassing op bestuurders die meer dan
€ 106.000 verdienen. Als kritische noot wordt gewezen op het feit dat topbestuurders bij mismanagement nog eens worden beloond met flinke schadeloosstellingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015