Meer zeggenschap over pensioenregelingen voor Ondernemingsraden

In reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) eerder dit jaar heeft staatsecretaris Klijnsma van SZW aangekondigd de ondernemingsraad (OR) meer zeggenschap te geven ten aanzien van pensioenregelingen. De OR krijgt instemmingsrecht over elk besluit dat een onderneming wil nemen over het vaststellen, wijzigen of intrekken van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Klijnsma verwacht begin 2015 een wetsvoorstel dat dit vastlegt te kunnen indienen bij de Tweede Kamer.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015