Meerderheid banken maakt in 2009 gebruik van garantieregeling

Het ministerie van Financiën, banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben op 16 januari 2009 overleg gevoerd over de garantieregeling van 200 miljard, die in verband met de kredietcrisis in het leven is geroepen. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:
- alle deelnemers aan het overleg onderschrijven het belang van de regeling, of dat nu is als vrager of als aanbieder van krediet;
- de meerderheid van de aanwezige banken geeft aan in 2009 als vragende partij een beroep op de regeling te zullen doen;
- het ministerie van Financiën heeft aangegeven te onderzoeken of de looptijd van gegarandeerde leningen kan worden verlengd van 3 naar 5 jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015