Memorie van antwoord bij Verzamelwet pensioenen 2014

In de Memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 'Verzamelwet pensioenen 2014' (EK 33.863, nr. C) is een aantal antwoorden op vragen inzake de nettolijfrente opgenomen.

Aangegeven is dat er een verschil bestaat tussen verevening van het nettopensioen en de nettolijfrente bij echtscheiding. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ziet uitsluitend op arbeidspensioen (tweede pijler) en niet op derdepijlerregelingen (lijfrenten).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015