Memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Op 7 april 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847, nr. D) naar de Eerste Kamer gestuurd.

In die memorie geeft de staatssecretaris onder meer aan dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de oorspronkelijke wetsvoorstellen met de nummers 33.610 en 33.847 eerst te behandelen en de anti-misbruikbepaling voor nettolijfrenten in box 3 later. Die anti-misbruikbepaling betreft dus geen aanpassing van de nu voorliggende ‘Novelle Pensioenakkoord’, maar kan volgens het kabinet op zichzelf staan.

Het kabinet geeft aan te hechten aan een spoedige behandeling van genoemde twee wetsvoorstellen zodat pensioenuitvoerders voldoende tijd hebben om voor de grootste groep deelnemers de wijzigingen door te voeren.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015