Memorie van antwoord op 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' ingediend

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 6 september 2013 de memorie van antwoord op het wetsvoorstel "Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen" (Wet pensioenaanvullingsregelingen; EK 33.672, nr. B) ontvangen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015