Minder zorgverzekeringen, meer echte keuze

De Nederlandse Zorgautoriteit maakt bekend dat er minder zorgverzekeringen zijn, maar wel meer echte keuze.

Volgens de NZa neemt het aantal zorgpolissen af, maar valt er toch meer te kiezen. Dit komt omdat er vier meer inhoudelijk verschillende polissen op de markt zijn gekomen.

De NZa merkt op dat verschillende zorgaanbieders die bij hetzelfde zorgverzekeringsconcern horen bijna dezelfde polis aanbieden, maar met een andere premie.

Tsja, het blijft kennelijk lastig voor de NZa om te onderkennen dat een prijs ook bepaald wordt door een ander distributiekanaal en bijpassend serviceniveau.

De NZa ziet signalen van toenemende risicoselectie. Gezonde jongeren kiezen een andere polis dan chronisch zieken en ouderen. Dat komt ook terug in de marketing. De compensatie die zorgverzekeraars krijgen voor het hebben van verzekerden die relatief veel kosten werkt nog niet helemaal goed en geadviseerd wordt om die knelpunten in de risicoverevening weg te nemen.

 

Informatie

  • Zorg
  • Maandag 5 oktober 2020