Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op basis van dit wetsvoorstel moet de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden, worden gemoderniseerd.

Het wetsvoorstel kent een totaal ander uitgangspunt dan de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS), die sinds 1 mei 1995 van kracht is.  

 

Op basis van het wetsvoorstel krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Onder de huidige WVPS krijgt de vereveningsgerechtigde echtgenoot een voorwaardelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige echtgenoot.

 

Met de nieuwe wetgeving wordt de ‘vermeende’ levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners op pensioengebied verbroken, waardoor ex-partners meer inzicht in hun financiële situatie na pensionering (zullen) krijgen, is het idee.

Pensioenuitvoerders kunnen, zodra de scheiding is gemeld, automatisch tot verdeling overgaan. Als ex-partners geen of een andere verdeling willen, kunnen ze dat aangeven.

 

Hiermee is het wetsvoorstel precies het tegenovergestelde van de huidige praktijk.

 

Het wetsvoorstel wordt eerst voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bij de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zullen de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar gemaakt worden.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Scheiden & Einde relatie, Uit elkaar gaan
  • Maandag 3 juni 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships