Misleiding zorgverzekeraar door medicijnfabrikant

Rechtbank Den Haag beoordeelt of een zorgverzekeraar misleid is door een medicijnfabrikant en die schade kan verhalen of niet.

Geneesmiddelen die een nieuwe werkzame stof bevatten kunnen vanaf het aanvraagmoment twintig jaar octrooibescherming krijgen, eventueel nog verlengd met vijf jaar. Het zijn dan spécialité-geneesmiddelen.

Hierna verschijnen generieke producten op de markt met vergelijkbare werkzame stoffen. De prijsverschillen zijn zeker vlak na de beschermingsperiode groot. Een zorgverzekeraar kan ervoor kiezen welk medicijn vergoed wordt via een zogenoemd preferentiebeleid.

Concurrenten van een medicijnfabrikant vallen de geldigheid van een octrooi aan en het Nederlandse deel van het octrooi wordt vernietigd.

De zorgverzekeraar stelt de medicijnfabrikant aansprakelijk voor de gevolgen van het gehandhaafd hebben van het niet geldige octrooi en het in die periode van de markt houden van goedkopere generieke producten. De zorgverzekeraar zou hierdoor meer zorgkosten hebben moeten vergoeden.

De vaststelling van de zorgpremie die dan met die hogere kosten al rekening zou hebben gehouden vindt de rechtbank geen factor die deze schade voor zorgverzekeraar verlaagd. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding van de medicijnfabrikant aan de in de rechten van verzekerden gesubrogeerde zorgverzekeraar moet nog wel rekening gehouden worden met een eventueel te verrekenen eigen risico van verzekerden. 

Informatie

  • Zorg
  • Zaterdag 17 oktober 2020