Modelclausule schade aan kabels en leidingen

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat de VNAB een modelclausule heeft gepubliceerd voor preventie-eisen bij kabel- en leidingwerkzaamheden.

De VNAB heeft een modelclausule gepubliceerd met eisen waaraan partijen moeten voldoen bij werkzaamheden op of in de grond om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. De clausule is niet verplicht en wordt dan ook vrijblijvend aan de markt aangeboden als voorbeeld. De clausule is voorbereid met een werkgroep van vertegenwoordigers van verzekeraars en makelaars uit de branches aansprakelijkheid, technisch en transport. De verzekerde partij blijft verder gewoon verplicht te handelen volgens de bepalingen in de richtlijn 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvoldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfae'.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Maandag 28 december 2020