Modelpensioenbrieven Belastingdienst 2013

Binnenkort zullen de modelpensioenregelingen van de Belastingdienst op www.belastingdienstpensioensite.nl worden geplaatst.

Voordat deze gebruikt kunnen is het verstandig samen met de DGA na de gaan welk pensioen men nu in feite wenst toe te zeggen. Aangezien in de modelovereenkomsten alle opties zijn meegenomen komt het in de praktijk vaak voor dat men de modelovereenkomsten download en volledig gebruikt, terwijl men geen compleet pensioen wenst toe te zeggen. Denk bijvoorbeeld om het arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier mag in eigen beheer niet voor worden opgebouwd. Dit geldt evenzeer voor het partnerpensioen voor de pensioeningangsdatum van de DGA.

Door dit nu wel toe te zeggen en niet extern te verzekeren kunnen grote fiscale problemen ontstaan.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015