Mogelijkheden voor reparatie onvolledige AOW opbouw

Wie vanaf het bereiken van zijn 15-jarige leeftijd tot zijn 65-levensjaar altijd in Nederland heeft gewoond of in Nederland in loondienst heeft ge-werkt en op grond daarvan onder de loonbelasting valt, heeft recht op een volledige AOW-uitkering. Elk jaar wordt namelijk 2% opgebouwd, zodat dit na 50 opbouwjaren resulteert in een volledige (100%) AOW-uitkering. Het komt echter nogal eens voor dat mensen een onvolledige AOW-uitkering hebben opgebouwd, doordat ze een aantal opbouwjaren hebben gemist. Van de mogelijkheid om zich vrijwillig bij te verzekeren wordt weinig gebruik gemaakt, enerzijds doordat men de premie voor de aanvullende verzekering te hoog vindt en anderzijds door onbekendheid met de regeling voor vrijwillige verzekering.
De staatssecretaris van Financiën wil mensen met een onvolledige AOW-uitkering hierin tegemoet komen. Hij stelt voor de termijn, waarbinnen mensen moeten beslissen of ze zich aanvullend willen bijverzekeren, te verlengen van
vijf naar 10 jaar. Mensen die zich dan in Nederland vestigen hebben tien jaar de tijd om te beslissen of ze zich willen bijverzekeren. Daarnaast wordt voor-gesteld de premie voor de bijverzekering gespreid te laten betalen, in plaats van ineens, zoals nu het geval is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015