Monitoringcommissie Code pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat ook in op verwante thema’s als benoemingen, zittingstermijnen, beloningen, diversiteit, verantwoord beleggen en integraal risicomanagement. De code moet inhoud geven aan ‘goed pensioenfondsbestuur’. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de code in september 2013 gepresenteerd en aangeboden aan de staatssecretaris van SZW met het verzoek om de inhoud wettelijk te verankeren.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015