Na terugkeer naar UWV ZW premie hoger

De hogere premie bedraagt gedurende 2 kalenderjaren de helft van de sectorale premie, tenzij dit lager is dat het individuele risico volgens berekening van het UWV op grond van lasten van eerdere bij het UWV verzekerde periode. Dan geldt de hogere individuele premie. Voor (middel)grote werkgevers uit de categorie waar de helft van de sectorale ZW premie lager is dan de feitelijke minimum premie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer naar het UWV geen gevolgen. De premie gaat gelden voor alle (middel)grote werkgevers met ingang van 2015 die na 20 maart 2014 een verzoek hebben gedaan het eigenrisicodragerschap te beëindigen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015