Nader voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Op 23 april 2014 heeft de vaste commissie voor Financiën het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847, nr. E) opgesteld.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015