Nadere analyse van mogelijkheden verruiming afkoopregeling kleine lijfrenten

Tijdens de Algemene financiële beschouwingen van 17 oktober 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer toegezegd om in een brief aandacht te besteden aan de vraag of er mogelijkheden zijn voor het verruimen van de kleine afkoopregeling voor lijfrenten.

In zijn brief van 6 december 2013 is de staatssecretaris hierop ingegaan (DB/2013/577 en EK 33.752, nr. E).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015