Nadere memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Op 29 april 2014 heeft de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord ontvangen inzake het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847, nr. F).

In de memorie worden de vragen beantwoord die zijn opgenomen in het nader voorlopig verslag van 23 april 2014 (EK 33.847, nr. E).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015