Nadere toelichting op wijziging terugsluis opbrengst annuïtaire aflossingseis

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft naar aanleiding van een verzoek daartoe tijdens een recente technische briefing over het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014' in zijn brief van 20 november 2013 (EK 33.756, nr. C) een nadere toelichting gegeven op o.m. meer het aangenomen amendement (TK 33.756, nr. 24) inzake de wijziging van de zgn. terugsluis van de opbrengst ter zake van de per 1 januari 2013 ingevoerde annuïtaire aflossingseis.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015