Nationale Pensioendialoog afgerond

Op 19 januari 2015 is de Nationale Pensioendialoog afgerond met een slotconferentie. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft alle opvattingen en wensen die ze het afgelopen jaar heeft opgehaald in een rapportage samengevat in een vijftal rode draden, die een nadere invulling geven aan de breder geformuleerde thema’s waarmee het kabinet de dialoog is ingegaan: minder complexiteit en meer transparantie, keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en verantwoordelijkheid. Alle afzonderlijke bijdragen aan de Nationale Pensioendialoog zijn verzameld op een website. Samen met het advies dat de SER zal de informatie worden gebruikt de Hoofdlijnennotitie die in mei aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015