Nederland beste pensioenstelsel ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel, AOW én aanvullend pensioen, wordt gezien als het beste stelsel ter wereld! Dat blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index  van Mercer in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies. De Melbourne Mercer Global Pension Index vergelijkt pensioenstelsels in 14 landen.

We zijn er echter nog niet. Nederland voor de ranglijst aan, maar heeft een zogenaamde B-status. Voor een A-status scoren we nog net te laag.

A-status: Een eersteklas en robuust systeem dat goede uitkeringen levert, duurzaam is en een hoog niveau van integriteit heeft.
B-status: Een systeem dat een goede structuur heeft, met veel goede eigenschappen. Maar het heeft enkele punten ter verbetering dat het onderscheidt van een A-status systeem.

Volgens het rapport kan het Nederlandse systeem nog worden verbeterd door:

  • Het stimuleren van zelfstandig sparen ten behoeve van pensionering
  • De arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen
  • Te voorzien in een betere bescherming van opgebouwde pensioenaanspraken in het geval van fraude of mismanagement.

De complete top 5:

  1. Nederland
  2. Zwitserland
  3. Zweden
  4. Australië
  5. Canada

De stelsels zijn beoordeeld op adequaatheid, houdbaarheid en integriteit. Nederland scoort op de punten adequaatheid en integriteit het hoogst. Bij houdbaarheid moeten we de Zweden voor ons laten. Adequaatheid -hoeveel pensioen je straks krijgt - weegt het zwaarst in de index.

We kunnen trots zijn op ons stelsel, maar onwillekeurig denk ik dan: "Het kan dus allemaal wel wat minder met ons pensioen".

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 27 oktober 2010