Nederland voor de rechter wegens AOW-gat

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. De pensioenleeftijd voor aanvullend werkgeverspensioen blijft in ieder geval tot 01-01-2014 gehandhaafd op 65 jaar. Met andere woorden, het werkgeverspensioen gaat eerder in dan de AOW, terwijl dit eigenlijk als één geheel gezien zou moeten worden, zodat sprake is van een AOW-gat. De Stichting Belangen Gedupeerden AOW gaat de Nederlandse Staat dagvaarden en eist een regeling ter reparatie van het AOW-gat.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015