Nederland wereldkampioen in betalen van verzekeringspremies

Wereldwijd betaalt de Nederlander de meeste verzekerings- en pensioenpremie, zo is uit onderzoek van ’s werelds tweede grootste herverzekeringsmaatschappij Swiss Re gebleken.
In 2008 was Nederland nog een goede tweede achter Engeland. Het totale premievolume is wereldwijd met 1,1% gedaald. De daling was vooral te wijten aan een terugloop van levensverzekeringen, mede veroorzaakt door de economische malaise. Bij herstel van de financiële markten zullen vooral de beleggingsverzekeringen weer stijgen. Op de langere termijn zullen vooral levensverzekeraars gaan profiteren van de toenemende levensverwachting, omdat dit de verkoop van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naar verwachting zal toenemen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015