Nederlandse pensioenstelsel wederom beste ter wereld

Nadat ons pensioenstelsel in 2018 en 2019 al werd uitgeroepen tot het beste stelsel ter wereld, wordt ons stelsel ook voor 2020 door de Global Pension-index van Mercer als beste ter wereld beschouwd.

De Global Pension Index, waarin dit jaar 39 pensioenstelsels wereldwijd met elkaar worden vergeleken, en omvat 64% van de wereldbevolking, wordt jaarlijks uitgebracht door adviesbureau Mercer.

Uit de index volgt dat er een grote diversiteit tussen de verschillende stelsels bestaat. Dit komt vooral tot uitdrukking in de verschillende scores.

Nederland (81,5) bekleedt de eerste plaats op de voet gevolgd, met een verschil in score van 0,1 punt, door Denemarken (81,4). Beide landen hebben als enige de A-status, omdat hun overall score hoger is dan 80 punten. Daarna volgt een dozijn landen met de B-status. 

Toetsing van de pensioenstelsels vindt plaats op basis van meer dan 40 factoren, die zijn verdeeld over 3 basis categorieën: toereikendheid (adequacy), duurzaamheid (sustainability) en integriteit (integrity). De score van Nederland op een schaal van
1 – 100 ziet er als volgt uit.

Jaar

Toereikendheid

Duurzaamheid

Integriteit

Overall score

2018

75,9    B+

79,2   B+

88,8  A

80,3  A

2019

78,5   B+

78,3   B+

88,9  A

81,0  A

2020

81,5   A

79,3   B+

88,9  A

82,6  A


A-status: score > 80

B+status: score 75 t/m 80

Maar ook het beste stelsel ter wereld kent zijn problemen. Het Pensioenakkoord en de daaraan inherente hervorming van het ons pensioenstelsel is niet onopgemerkt gebleven. Desondanks is men ervan overtuigd dat ons stelsel in de toekomst nog steeds hoge ogen zal gooien, ongeacht hoe de hervorming er uiteindelijk uit komt te zien.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 26 oktober 2020