NHG-kostengrens 2021

NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en publiceert de NHG-kostengrens voor 2021.

NHG publiceert de kostengrens voor 2021 en maakt bekend een nieuwe NHG-kostengrensmethodiek ontwikkeld te hebben. Nu is die gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. In de nieuwe methodiek baseert NHG die op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar.

Doel hiervan is dat de kostengrens zich gelijkmatiger ontwikkeld en daardoor bijdraagt aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens voor 2021 is € 325.000 en voor energiebesparende maatregelen die worden meegefinancierd mag er nog eens 6% bijgeteld worden tot € 344.500. De NHG-premie blijft gelijk op 0,7%.

Informatie

  • Hypothecair Krediet
  • Maandag 21 september 2020