Niet aan bezitseis voldaan, BOR niet van toepassing

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 20 juni 2019 (publicatie 26 november 2019) uitspraak gedaan in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is op een schenking van aandelen in een bv waarbij het belang van deze bv in een deelneming door een ruziesplitsing van 49% is aangegroeid tot 100%.

Belanghebbende heeft van zijn moeder alle aandelen B bv geschonken gekregen. Deze bv bezit alle aandelen C bv. Moeder bezat oorspronkelijk indirect 49% in C bv. Door een juridische splitsing (ruziesplitsing) van een concern met verschillende activiteiten heeft zij indirect alle aandelen C bv (en de onderneming hierin) verkregen. Dit middellijk belang in C bv is vervolgens overgedragen aan de door moeder opgerichte B bv. Moeder schenkt de aandelen B bv twee jaar na de splitsing.

 

Belanghebbende doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De inspecteur stelt echter dat alleen voor 49% van de geschonken aandelen aan de bezitseis van 5 jaar is voldaan. Voor dat gedeelte is de BOR van toepassing. Belanghebbende voert aan dat ook voor de overige 51% is voldaan aan de bezitseis. De vóór de juridische splitsing uitgeoefende activiteiten dienen als één objectieve onderneming te worden beschouwd. 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het echter met de inspecteur eens. Volgens de rechtbank staat vast dat door de juridische splitsing het middellijke belang van moeder is toegenomen tot 100%. Hierdoor heeft moeder een middellijk belang in een (evenredig) gedeelte erbij gekregen. Voor dat (evenredige) gedeelte moet de bezitseis afzonderlijk worden toegepast. In zoverre wordt niet aan de bezitseis voldaan.

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet
  • Woensdag 4 december 2019