Niet-uitbetaald loon DGA is belastbaar inkomen

Hof Den Haag heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan of een aan een DGA niet-uitbetaald loon bij hem belastbaar inkomen is.

Belanghebbende was DGA. Zijn bv is in 2017 failliet verklaard. Uit de laatste aangifte vennootschapsbelasting van de bv blijkt dat belanghebbende ultimo 2014 een schuld aan zijn bv heeft van € 774.830.

Volgens de aangiften loonbelasting bedraagt in 2016 het salaris van belanghebbende

€ 19.047 en zijn pensioen € 12.985. De bv heeft door liquiditeitsproblemen deze bedragen echter niet kunnen betalen.

 

In geschil of de inspecteur het niet-uitbetaalde loon en pensioen van in totaal € 32.032 terecht tot het belastbare inkomen van belanghebbende heeft gerekend.

 

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de inspecteur gelijk heeft. De bedragen zijn namelijk vorderbaar en inbaar geworden.

Hof Den Haag sluit zich hierbij aan. Het hof verwerpt de stelling van belanghebbende dat hij als ondernemer nooit de keuze zou hebben gemaakt het loon te verrekenen met zijn schuld. Deze omstandigheid verhindert immers niet dat hij het als DGA in zijn macht had om over de loonvordering te beschikken, zodat het niet-uitbetaalde loon moet worden geacht te zijn genoten.

Het hof heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin belanghebbende door het faillissement van zijn bv verkeert, maar het hof kan deze omstandigheden niet laten meewegen.

Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 4 november 2019