Nieuw belastingverdrag met Duitsland vanaf 01-01-2015

Per 1 januari 2015 treedt een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. In het verdrag is geregeld dat pensioen in het bronland wordt belast als dit hoger is dan

€ 15.000. Dat betekent dus dat alle Nederlanders die in Duitsland wonen en een Nederlands aanvullend pensioen van meer dan € 15.000 in Nederland belast zullen gaan worden, hetgeen een forse stijging van de belastingheffing tot gevolg kan hebben. Voor gepensioneerden die nu al in Duitsland wonen geldt een overgangstermijn van 6 jaar met lagere tarieven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015