Nieuw besluit kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit “Kapitaalverzekering eigen woning” (KEW) gepubliceerd. In dit besluit zijn ook de beleidsstandpunten ten aanzien van de per 1 januari 2008 ingevoerde “Spaarrekening eigen woning” (SEW) en Beleggingsrecht eigen woning” (BEW) besproken. Bij de twee laatste gaat het om sparen bij de bank voor de aflossing van de hypotheek. Verder zijn in het besluit ook nieuwe beleidsstandpunten opgenomen. Zo wordt een KEW geacht fictief tot uitkering te zijn gekomen als deze de looptijd van 30 jaar overschrijdt. Hierbij is het een groot misverstand te veronderstellen dat deze termijn, zoals voor de hypotheekrenteaftrek wel het geval is, gaat lopen vanaf 1 januari 2001. Voor tot een KEW omgevormde kapitaalverzekering tellen ook de verzekeringsjaren vóór 1 januari 2001 mee voor het vaststellen van de 30-jaarstermijn.
Voor KEW’s die in 2009 (fictief) tot uitkering komen blijft de vrijstelling van kracht, mits de uitkering wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015