Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

NIEUW: In-zoverre-bepaling bij afkoop lijfrenten bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit bericht betreft een samenvatting van een nieuw beleidsstandpunt van Financiën.

Op 16 september 2020 is het wijzigingsbesluit lijfrenten van 8 september 2020, nr. 2020-16039, gepubliceerd.

Dit nieuwe besluit wijzigt het bestaande besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558) en bevat twee items. Een ervan is de in onderdeel B van het wijzigingsbesluit opgenomen nieuwe goedkeuring.

Door de nieuwe goedkeuring wordt de wettelijke regeling bij afkoop van een nieuw regime lijfrente in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid (zie artikel 3.133, lid 9 Wet IB 2001) een in-zoverre bepaling.

Door de goedkeuring is bij een nieuw regime lijfrente die wordt afgekocht in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid tot een hoger bedrag dan het wettelijk toegestane maximum als bedoeld in artikel 3.133, lid 9, onderdeel c Wet IB 2001 (bedrag 2020: € 41.791) onder voorwaarden alleen voor het bedrag dat hoger is dan dit maximum revisierente verschuldigd. Daarmee is de regeling een in-zoverre-bepaling geworden. De regeling geldt met ingang van 17 september 2020.

N.B.: Tot de datum van inwerkingtreding van het nieuwe beleidsstandpunt gold de wettelijke regeling dat indien tot een hoger bedrag dan het wettelijk toegestane maximum werd afgekocht, revisierente is verschuldigd over de volledige afkoopsom.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Pensioen IB-ondernemer, Fexibilisering
  • Donderdag 17 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships