Nieuw staffelbesluit, 3% staffels ruimer toepasbaar

n het besluit zijn, net als in het besluit van 2009, naast de 4% staffels ook 3% staffels opgenomen. De percentages in deze staffels zijn hoger dan in de gangbare 4% staffels. Waar de 4% staffels slechts een toets kent op einddatum, diende de 3% staffels jaarlijks te worden getoetst op bovenmatigheid. Daarbij mocht worden getoetst op 2,25% middelloon met een 3% voor- en na-indexatie.

In het nieuwe besluit is deze toets verruimd. De 2,25% is uiteraard vervangen door 2,15%. Maar de belangrijkste wijziging is dat er niet meer jaarlijks hoeft te worden getoetst. De toets dient plaats te vinden op een aantal belangrijke momenten. Bij waardeoverdracht, uitruil, echtscheiding, overlijden, emigratie, wijziging van de wetgeving en ingang pensioen moet worden getoetst.

Een overschot in de verzekering dient vrij te vallen, ten gunste van de uitvoerder. Dit mag niet worden uitgekeerd. Niet aan de werkgever, niet aan de werknemer.

Ons commentaar:
Een belangrijke verruiming van de mogelijkheden voor beschikbare premieregelingen, met een versoepeling voor de uitvoeringspraktijk. Toch blijft het oppassen geblazen. Want het vervallen van een overschot aan de uitvoerder komt niet 
sympathiek over op de meeste werknemers.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015