Nieuw wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' ingediend

Op 29 november 2013 is een wetsvoorstel met dezelfde inhoud als het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014' (33.756) ingediend bij de Tweede Kamer, m.u.v. hfdst 7 v/h wetsvoorstel 33.756 dat verband hield met een wijziging van de 'Wet vergoedingen leden Eerste Kamer'.

Het nieuwe wetsvoorstel heeft de titel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' (nr. 33.819). De inhoud van dit nieuwe wetsvoorstel komt verder exact overeen met het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014', zoals dat na aanvaarding door de Tweede Kamer op 12 november 2013 is komen te luiden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015