Nieuwe handleiding privacy inkomensverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen is geactualiseerd.

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben een nieuwe versie van de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen gepubliceerd met tekstuele aanpassingen en verbeterpunten. De handleiding uit 2014 is bedoeld om verzekeraars en arbodiensten inzicht te geven in het wettelijk kader dat gaat over de informatie-uitwisseling tussen partijen betrokken bij de claimbeoordeling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers.

Informatie

  • Inkomen
  • Dinsdag 15 september 2020