Nieuwe handreiking voor interpretatie van het begrip RVU gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake een publicatie op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Op 5 februari 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" gepubliceerd.

Aan de handreiking is een onderdeel 5 toegevoegd.

Dit onderdeel ziet op de invoering van de tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Informatie

  • Fiscaal: Overig, Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, Estate Planning, Uit dienst/Ontslag, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen
  • Woensdag 24 maart 2021