Nieuwe hypotheekregels per 1 augustus 2011

Minister de Jager van Financiën, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten hebben een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld, die per 1 augustus 2011van kracht wordt. Vanaf die datum kan nog maar tot 110% (was 112%) van de marktwaarde van de woning worden geleend. De bijkomende kosten (overdrachtsbelasting, makelaar, notaris, provisie e.d.) zijn hierbij inbegrepen. Een verbouwing kan alleen meegefinancierd worden voor zover deze de waarde van het huis verhoogd. Stel u wilt een woning kopen voor € 200.000. De verbouwing kost € 50.000. De waarde van de woning na de verbouwing bedraagt € 230.000. In dat geval kan € 253.000 (110% van € 230.000) worden geleend. Daarnaast moet ten minste de helft van de verstrekte hypotheek worden afgelost en worden de mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm beperkt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015