Nieuwe Leidraad Wwft en Sanctiewet van de AFM

De AFM maakt bekend haar leidraad over witwas- en sanctieregelgeving te hebben aangepast.

De toezichthoudende instellingen DNB en AFM hebben voor de onder hun toezicht staande instellingen een leidraad opgesteld over witwas- en sanctieregelgeving. De AFM publiceert een nieuwe versie van hun Leidraad Wwft en Sanctiewet. Er is meer toelichting toegevoegd en ook is de instelling van het UBO-register daarin verwerkt.

Informatie

  • Basis, Vermogen
  • Vrijdag 30 oktober 2020