Nieuwe regels boeterente niet met terugwerkende kracht

In het BGFO zijn de regels geïmplementeerd van de richtlijn 2014/17/EU waarin is voorgeschreven dat kredietgevers recht hebben op een eerlijke en objectief verantwoorde vergoeding voor de kosten van vervroegde aflossing die niet hoger is dan het financiële nadeel dat ze lijden. Toetsing aan deze regel hoeft van het KiFiD niet te gebeuren voor boeterente in rekening gebracht voor de inwerkingtreding per 14 juli 2016. De Leidraad van de AFM over dit onderwerp maakt dit niet anders. Hoewel de regels gelden voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken, is ook in die leidraad toepassing voor aflossingen vanaf die datum het uitgangspunt.

 

Informatie

  • Algemeen, Financieren, Financieel Management
  • Vrijdag 11 augustus 2017