Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuwe regels voor het gebruik van drones

Het gebruik van drones neemt steeds verder toe. Er komen nieuwe regels voor het gebruik van drones met ingang van 31 december 2020.

Huidige situatie

Het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden valt onder de Regeling Modelvliegtuigen. De regeling geldt voor drones tot 25 kg startgewicht. Zij mogen niet hoger dan 120 meter vliegen en niet bij vliegvelden of boven aaneengesloten bebouwing. Vliegen is ook verboden boven een haven, weg, industriegebied, dieren en mensenmassa’s. De bestuurder moet altijd rechtstreeks zicht op de drone hebben. ’s Nachts vliegen is verboden.

Commercieel of beroepsmatig vliegen met drones valt onder de Wet luchtvaart.  De piloot moet een brevet hebben en de gebruiker een vergunning en ontheffingen. Daarnaast gelden regels vergelijkbaar met hierboven genoemde regels voor recreatief gebruik.

De nieuwe regels

Op Europees niveau zijn voor civiel gebruikte drones, nieuwe regels opgesteld die voor Nederland in werking treden per 31 december 2020. Het onderscheid tussen recreatief gebruik en commercieel gebruik vervalt. De nadruk ligt bij de nieuwe regels vooral op de veiligheid. Iedere dronegebruiker volgt dezelfde regels. De regels zijn gebaseerd op het risico van de vlucht en de drone zelf.

De nieuwe regeling kent drie categorieën: open, specific en certified. Hoe zwaarder de drone hoe hoger de eisen die aan de categorie gesteld worden.

De Europese verordening vereist inschrijving in het Europese droneregister. Een drone van minder dan 250 gram en zonder camera hoeft niet geregistreerd te worden. Ook een drone die onder het EU-Keurmerk speelgoed valt hoeft niet geregistreerd te worden. Registratie kan online gebeuren bij de RDW. Het verkregen nummer moet zichtbaar op de drone worden aangebracht.

De Europese verordening stelt eisen aan het ontwerp van onbemande luchtvaartuigen, het personeel dat het luchtvaartuig vervaardigd en aan de certificering. Ook worden milieueisen en eisen aan de piloten, de luchtvaartterreinen en hun apparatuur en medewerkers gesteld.

Het vliegverbod boven bebouwing en wegen is vervallen. Wel gehandhaafd is het verbod te vliegen boven mensenmenigten en niet betrokken personen of bij vliegvelden. De maximale vlieghoogte blijft 120 meter en de piloot moet zicht houden op de drone. Een maximale afstand hiervoor wordt niet meer genoemd. 

Categorieën

Vluchten met een laag risico, ver genoeg van mensen en met een drone van maximaal 25 kg vallen in de open categorie. De drone moet aan de CE-eisen voldoen en de piloot moet een vaardigheidscertificaat hebben na een theorie-opleiding.

Een drone valt in de categorie specific, wanneer de drone:

  • Zwaarder is dan 25 kg
  • Hoger vliegt dan 120 meter
  • Vliegt buiten zicht afstand
  • Zwaarder dan 4 kg maar kleiner dan 3 meter, vliegt in de bebouwde kom nabij mensen
  • Vliegt in de buurt van luchtvaartterreinen
  • Zaken zoals pakjes of sproeimiddel verspreidt, of
  • Buiten het zicht of automatisch vliegt

 Voor het vliegen in deze omstandigheden moet een risicoanalyse worden uitgevoerd waaruit blijkt welke maatregelen nodig zijn voor een veilige vlucht.

Voor vluchten met een zeer hoog risico geldt de categorie certified. Hiervoor gaan regels gelden die lijken op de regels voor de bemande luchtvaart.

Verzekering

De Europese verordening stelt dat een verzekering verplicht is en verwijst verder naar de nationale regelgeving. Op dit gebied lijkt op dit moment niets te veranderen met de situatie van voor 31 december 2020.

Overgangsregeling

Dronegebruikers die nu voldoen aan de geldende regels kunnen nog 1 jaar gebruik maken van de huidige ontheffingen en vergunningen. Zij moeten zich wel inschrijven in het nieuwe Europese droneregister.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • EQF 5
  • Maandag 28 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships