Nieuwe rekenregels pensioenfondsen stapsgewijs ingevoerd vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de nieuwe UFR-parameters, op grond waarvan pensioenfondsen hun verplichtingen waarderen, in vier gelijke stappen ingevoerd, zo heeft De Nederlandsche Bank (DNB) besloten.

Begin 2024 zullen de nieuwe UFR (Ultimate Forward Rate) parameters volledig zijn ingevoerd. Tot die tijd zal de rentetermijnstructuur gebaseerd worden op een gewogen gemiddelde van de rentetermijnstructuur op basis van de huidige en de nieuwe UFR-parameters. Jaarlijks worden de gewichten op 1 januari met gelijke stappen ingevoerd.

Als gevolg van de stapsgewijze invoering van die parameters, zullen de dekkingsgraden van pensioenfondsen de komende vier jaar lager uitpakken.

Het besluit tot invoering van de nieuwe, zwaardere rekenregels voor pensioenfondsen vloeit voort uit het advies van de Commissie Parameters, onder leiding van voormalig minister van Financiën Dijsselbloem.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
  • Maandag 7 september 2020