Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

De (groot)zakelijke verzekeringsmarkt is hard. Verzekeraars hebben voor veel risico’s weinig interesse. Delen van de markt kunnen nauwelijks nog bediend worden. Bij makelaars en verzekeraars moet hard gewerkt worden om alle verzekeringen die opgezegd zijn voor 1 januari 2021 te verlengen. De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en Adfiz hebben in een notitie een aantal uitgangspunten en richtlijnen beschreven.

Doelstelling notitie

De opgestelde notitie, zie externe links, van de VNAB geeft aan dat het de bedoeling is het proces te beschrijven en niet de inhoud van de afspraken. Het doel van de in de notitie beschreven uitgangspunten en de richtlijnen voor het prolongatieproces 2021 is de klanttevredenheid zo groot mogelijk te laten zijn en de verzekerbaarheid te vergroten. Door een beter proces bij de contacten tussen verzekeraars en makelaars moet de druk op de medewerkers verminderen.

Tegenstrijdige belangen

Verzekeraars

Verzekeraars hebben een andere doelstelling dan de makelaars. Wij zien verzekeraars naar de markt gaan met publicaties dat zij helemaal klaar zijn voor de prolongaties. Dat wil niet zeggen dat zij alle risico’s willen accepteren. Zij hebben ieder hun eigen strategie waarbij de volgende onderwerpen onder andere aan de orde komen:

  • De hoogte van de premie
  • Het maximaal te tekenen aandeel per risico
  • Hoe willen wij omgaan met de acceptatie van nieuwe risico’s
  • Welke eisen worden aan de risico-informatie gesteld
  • Maatwerk prolongaties
  • Gevolgen van Covid-19

Het uitgangspunt voor de verzekeraars moet zijn om generieke uitsluitingen of opzeggingen zoveel mogelijk te vermijden. Per segment of onderneming moet worden gekeken naar het specifieke gedrag van de ondernemer(s). De strategie moet zo vroeg mogelijk met de makelaars worden besproken.

Makelaars

Van de makelaars wordt verwacht dat zij op postniveau de verzekeraar zo spoedig mogelijk inlichten als over de aanpassing van een individuele post overeenstemming is bereikt met de verzekerde. De behandelde verzekering kan dan bij de verzekeraar van de lijst, waardoor meer tijd vrijkomt voor andere posten. Daarnaast is het voor de verzekeraars van belang steeds een goed inzicht te hebben in de samenstelling van de portefeuille na de prolongatie.

In een harde markt is de rol van goede informatie voor de verzekeraar van groot belang. De makelaar weet wat de verzekeraar nodig heeft en dient dat zo snel en compleet mogelijk aan te leveren. Belangrijk daarbij is de informatie over eerder afgesproken maatregelen, immers zijn zij uitgevoerd en is dat vastgesteld tijdens een risico-inspectie of is een extra inspectie noodzakelijk.

Tijdige informatie

Een taak voor zowel de verzekeraar als de makelaar is om de informatie over opzegging, premieverhoging of geëiste preventiemaatregelen tijdig bij de verzekerde te krijgen. Belangrijk is dat er samen gedacht wordt in oplossingen. Wanneer een verzekeraar direct bij de opzegging een pad naar de oplossing opstelt, kan het proces aanzienlijk sneller werken.

Afwerking

Zodra er afspraken (op hoofdlijnen) zijn, moeten deze zo snel mogelijk worden gedeeld met de afdelingen die bij makelaars en verzekeraars de klanten/verlengingen behandelen.

Omdat in deze tijd vaak sprake is van maatregelen die op elkaar worden gestapeld, is het voor de klant niet altijd mogelijk alle maatregelen gelijk uit te voeren. In die gevallen is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over het tijdpad voor de uitvoering van de maatregelen.

Ten slotte

Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in een klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt. In de komende maanden zullen de samenwerkende organisaties onder andere best practices, nieuwsbrieven, gesignaleerde knelpunten en ideeën ter verbetering van het prolongatieproces met elkaar delen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Schade Zakelijk
  • EQF 7
  • Maandag 16 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships