Nieuwe richtlijnen prolongatieproces zakelijke markt

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat er gezamenlijke uitgangspunten zijn opgesteld voor het prolongatieproces 2021 voor zakelijke verzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met Adfiz en de VNAB uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld voor het prolongatieproces 2021. Hiermee moet de verzekerbaarheid en klanttevredenheid in de zakelijke markt bevorderd worden.

De nieuwe richtlijnen richten zich niet op de inhoud van afspraken tussen marktpartijen. Afgesproken is bijvoorbeeld om uiterlijk in september de voorwaarden met elkaar te bespreken om onnodige druk op het prolongatieproces te voorkomen.

Het is een startpunt om in de  komende periode verdere verbeteringen van het prolongatieproces met elkaar af te spreken.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Zondag 25 oktober 2020